مقالات
کلاس خطر تجهیزات پزشکی
  • 2 دی 1400
  • نویسنده

واژه تجهیزات پزشکی در کشور های مختلف تعاریف متفاوتی دارد اما به طور کلی...

مقالات
سیستم مدیریت کیفیت
  • 5 دی 1400
  • نویسنده

یکی از پرکاربردترین استانداردهایی که در تمام دنیا از محبوبیت برخوردار است...

مقالات
اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه
  • 20 آذر 1400
  • نویسنده

اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه به عنوان مهم ترین بخش مدیریت کیفیت...