زیر سیستم برچسب اصالت (ROLB)

در ایران با توجه به ماده 13قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین شیوه نامه مبارزه با قاچاق تجهیزات و ملزومات پزشکی ، کلیه محصولات سلامت محور بایستی دارای برچسب اصالت یا برچسب ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت باشند، لذا کلیه تولید کنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی ملزم به الصاق برچسب اصالت روی محصولات تولیدی خود می باشند. بدین ترتیب بر اساس پروتکل ارتباطی مشخص شده توسط اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی می بایست اطلاعات محصول در قالب فایل XML از طریق سامانه TTac.ir سازمان غذا و دارو ارسال شده و برچسب اصالت روی محصولات الصاق گردد. زیر سیستم برچسب اصالت رایبد (ROLB) به صورت جامع فرآیند ثبت مشخصات کالا، مشخصات شرکت و همچنین مشخصات محموله فرآیند ساخت شناسه 20رقمی UID و شناسه 16 رقمی اصالت و فایل XML را با پشتیبانی از مبحث شناسه های تجمیعی برای ارسال به سامانه غذا دارو اجرا و فرمت چاپی برچسب را برای چاپ آماده می نماید. این زیر سیستم هم به صورت یکپارچه با هسته اصلی (RMTR) و هم به صورت مجزا و منفرد قابل اجرا و استفاده می باشد.

image