راهکار ویژه صنعت غذایی

استاندارد ایزو 22005:2007 اصولی را ارایه می‌دهد و الزامات اساسی برای طراحی و اجرای یک سیستم ردیابی غذا و تهیه غذا را مشخص می‌کند. آن می‌تواند توسط یک سازمان فعال در هر مرحله در زنجیره غذایی و غذا اعمال شود.
هدف آن این است که به اندازه کافی انعطاف‌پذیر باشد تا به سازمان‌ها و سازمان‌های غذایی اجازه دستیابی به اهداف شناسایی‌شده را بدهد. سیستم قابل‌ردیابی یک ابزار فنی برای کمک به یک سازمان جهت مطابقت با اهداف تعریف‌شده آن است و در صورت لزوم برای تعیین تاریخ یا مکان یک محصول یا اجزای مربوطه آن قابل‌اجرا می‌باشد.
نرم افزار تولید رایبد شامل یک هسته ی اصلی و پایه ای با عنوان عملیات تولید و شناسایی ردیابی (RMTR) است که علاوه بر مدیریت تولید اعم از معرفی مراحل، ماشین آلات، BOM، OPC، زمانسجی و ... با تعریف گردش کار مطابق فرآیند های سازمان مشتری، عملیات تولید محصول از مواد اوليه تا محصول نهايي، با مکانيزم خودکار ایجاد LOT number های والد و فرزند مدیریت و راهبری می کند. در کنار این هسته اصلی، چهار زیر سیستم دیگر به طور هماهنگ و یکپارچه با یکدیگر راه حل های مربوط به بخش خود را ارائه می دهند. ماژول اصلی و زیر سیستم های رایبد عبارتند از:

  • عملیات تولید و شناسایی ردیابی (RMTR)
  • زیر سیستم مدیریت عدم انطباق محصول (RPNC)
  • زیر سیستم مدیریت مستندات کیفیت (RQDC)
  • زیر سیستم مدیریت ممیزی و اقدامات اصلاحی پیشگیرانه (RCPA)
  • زیر سیستم مدیریت سفارش و برنامه ریزی تولید (ROPL)
image