زیر سیستم مدیریت مستندات کیفیت (RQDC)

پراکندگی اطلاعات و مستندات و دسترسی به آن‌ها یکی از مشکلات همیشگی در سازمان‌ است و ایجاد آرشیوی متمرکز از اسناد، فایل‌ها و اطلاعات دغدغه اصلی سازمان‌ها است. سیستم کنترل مستندات و سوابق دستی و مبتنی بر کاغذ، فرآیندی پیچیده، پرهزینه، زمانبر، ناکارآمد و وابسته به نیروی انسانی با احتمال خطای بسیار بالا است. زیر سیستم مدیریت مستندات کیفیت رایبد (RQDC) راه حل نرم افزاری مدیریت تغییر اسناد، به صورت متمرکز و یکپارچه با دیگر بخش های سیستم برای اجرا و تکمیل فرآیند مدیریت اسناد ارائه می‌دهد.

image