راهکار ویژه صنعت دارویی

صنایع داروسازی در زمینه اکتشاف، توسعه، تولید و بازاریابی داروها و تجویز آن‌ها به بیماران، جهت درمان، واکسینه کردن، یا تسکین علائم آن‌ها فعالیت می‌کنند. این صنایع مشمول قوانین و مقررات مختلفی هستند که حق ثبت اختراع، آزمایش، ایمنی، اثربخشی و بازاریابی داروها را کنترل می‌کنند.
شرایط خوب تولید مخفف (Good Manufacturing Practice) به عنوان فونداسیون اصلی سیستم های ایمنی و سلامت می باشد. GMP شامل مجموعه الزامات و دستورالعمل هایی است که روش ها، تجهیزات مورد نیاز، امکانات، کنترل و ضدعفونی خط تولید صنایع دارویی را برای تولید محصولات با کیفیت شرح می دهد.
نرم افزار مدیریت تولید رایبد به تولید کنندگان صنعت دارویی کمک می کند تا اصول GMP را در سراسر سازمان تولید استقرار دهد، این سیستم شامل یک هسته ی اصلی و پایه ای با عنوان عملیات تولید و شناسایی ردیابی (RMTR) است که علاوه بر مدیریت تولید اعم از معرفی مراحل، ماشین آلات، BOM، OPC، زمانسجی و ... با تعریف گردش کار مطابق فرآیند های سازمان مشتری، عملیات تولید محصول از مواد اوليه تا محصول نهايي، با مکانيزم خودکار ایجاد LOT number های والد و فرزند مدیریت و راهبری می کند. در کنار این هسته اصلی، چهار زیر سیستم دیگر به طور هماهنگ و یکپارچه با یکدیگر راه حل های مربوط به بخش خود را ارائه می دهند. ماژول اصلی و زیر سیستم های رایبد عبارتند از:

  • عملیات تولید و شناسایی ردیابی (RMTR)
  • زیر سیستم مدیریت عدم انطباق محصول (RPNC)
  • زیر سیستم مدیریت مستندات کیفیت (RQDC)
  • زیر سیستم مدیریت ممیزی و اقدامات اصلاحی پیشگیرانه (RCPA)
  • زیر سیستم مدیریت سفارش و برنامه ریزی تولید (ROPL)
image