نرم افزار تولید

شناسایی و ردیابی از مواد اولیه تا محصول نهایی، مدیریت تولید، تضمین کیفیت و بسیاری فرآیندهای دیگر در شرکت های تولید کننده تجهیزات پزشکی مطابق ایزو 13485، دارویی مطابق اصول GMP، آرایشی بهداشتی مطابق ایزو 22716 و غذایی مطابق ایزو 2205 می بایست انجام شود. شرکت پیشگامان فناوری دانش رایبد به عنوان یکی از شرکت های عضو پارک علم و فناوری خرسان برای اولین بار در ایران، مجموعه نرم افزار های تولید تخصصی حوزه سلامت را ارائه می کند که در قالب یک ماژول اصلی (عملیات تولید و ردیابی) و 8 ماژول تکمیلی، تمام فرآیند های کارخانه را به صورت سیستمی و بدون کاغذ پیاده سازی می کند.

مهمترین ها

چه چیزی برایتان بیشترین اهمیت را دارد؟

ویدئوی مقابل را مشاهده کنید و بررسی کنید چه چیزی برایتان بیشترین اهمیت را دارد، درخواست دمو کنید و در جلسه پرزنت نرم افزار در مورد دغدغه هایتان و چه راهکاری برایتان داریم با هم صحبت می کنیم.
درخواست دمو
چطور شروع کنیم ؟

مراحل آشنایی و همکاری

مراحل آشنایی و بررسی نرم افزار و نیازهای شما معمولاً مطابق الگوی زیر است
مشتریان رایبد چه شرکت هایی هستند ؟

مشتریان ما

در مورد رایبد چه می گویند؟

نظر مشتریان و متخصصان