سوالات متداول

نرم افزار تولید رایبد برای چه شرکت هایی مناسب است؟
نرم افزار تولید رایبد شامل هرآنچه که در تولید صنعتی نیاز است (اعم از مراحل تولید، BOM، OPC، برنامه ریزی تولید و ...) می باشد. وجه تمایز این سیستم با دیگر سیستم های تولید در هسته اجرایی آن است که مبتنی بر شناسایی ردیابی طراحی شده است، لذا هر شرکتی که موضوع شناسایی و ردیابی محصولاتش برایش اهمیت داشته باشد، بهترین گزینه استفاده از سیستمی است که به صورت تخصصی بر اساس استاندارد iso 13485 (استاندارد جهانی ویژه تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی) توسعه داده شده است.
فرآیند نصب و استقرار به چه شکل است و چقدر زمان میبرد؟
پس از بررسی های اولیه و عقد قرارداد فروش، نرم افزار در محل شرکت مشتری نصب شده و فرآیند استقرار شروع می شود. ازآنجایی که نرم افزار تولید رایبد فرآیند محور است، بر اساس ایستگاه های کاری و گردش محموله در کارخانه مشتری، فرآیندها بررسی و در صورت لزوم با هماهنگی مشتری فرآیندها تصحیح شده و نرم افزار بر اساس آن پیکربندی می شود، در صورت لزوم و امکان، انتقال اطلاعات صورت گرفته و نرم افزار آماده استفاده می شود. معمولاً این فرآیند بین سه روز تا دو هفته زمان میبرد.
آیا بعد از پیکربندی اولیه نرم افزار بعداً قابل ویرایش است؟
بلی، تولید فرآیندی پویا است، طبیعی است در هر زمان فرآیندهای کاری تغییر کند، در هر زمانی پیکربندی نرم افزار بر اساس نیازهای جدید قابل بازنگری و ویرایش است.
آیا می توان فقط نرم افزار مدیریت برچسب اصالت را تهیه کرد؟
بله، برای واردکنندگان یا شرکت هایی که فقط نیار به سیستم مدیریت برچسب اصالت دارند، امکان تهیه زیر سیستم مدیریت برچسب اصالت به صورت مستقل وجود دارد.