راهکار ویژه صنعت تجهیزات پزشکی (RSPM)

تولید کنندگان تجهیزات پزشکی در چهار کلاس خطر A,B,C,D ذیل ISO 13485

راهکار ویژه صنعت دارویی (RSPS)

تولید کنندگان دارو و مواد موثره دارو

راهکار ویژه صنعت آرایشی بهداشتی (RSCS)

تولید کنندگان لوازم آرایشی و بهداشتی ذیل استاندارد ISO 22716

راهکار ویژه صنعت غذایی (RSFS)

تولید کنندگان مواد غذایی ذیل استاندارد ISO 22005