نظر مشتریان و متخصصان

testimonial

نرم افزار خوب با کارایی رضایت بخش جهت اطمینان از برقراری و کنترل ضوابط

دکتر زهرا تقوی مدیر تضمین شرکت ابزار پزشکی اسوه آسیا
testimonial

با گذشت 6 ماه استفاده از نرم افزار تولید این شرکت تا حدود 80 درصد از مشکلات مربوط به بخش تولید شرکت ایمن ایجاز مرتفع گردیده است.

مهندس یاسمن ثقفی مدیر تضمین شرکت ایمن ایجاز
testimonial

بسیار از همه جهات عالی بود

مهندس زهرا نوروزی همکار ناظر فنی شرکت درین کاشت مانا
testimonial

شرکتی با دانش و علم به روز و بسیار مجرب

مهندس محمد صابر مسئول انبار نوین سازان سلامت پاسارگاد
testimonial

با استقرار نرم افزار مدیریت تولید رایبد مشکل لیبل گذاری در انبار مواد اولیه حل شد و راحت برگه انالیز و اطلاعات مربوطه ی هر ماده اولیه رو داخل نرم افزار ردیابی می کنیم و حتی اگر مشکلی در مقدار مواد اولیه باشه با ثبت شدن ثبات امکان ردیابی هست. همچنین مشکل دیگری که گاها بچ رکورد تکمیل نمیشد کامل حل شد طوری که با اتمام فرآیند تولید محصول، مطمئن هستیم بچ رکورد کامل هست، چون اگر جایی اطلاعات پر تکمیل نشه و مسئول مربوطه امضای الکترونیک نزنه سیستم هشدار میده و ب مرحله بعد نمیتوان بچ رکورد را منتقل کرد.

مهندس هانیه منصوری کارشناس تضمین شرکت داروسازی سیمرغ داروی عطار